NSAA - Norra Sveriges AmatörAstronomer

NSAA - North Sweden Amateur Astronomers

Sune Nilsson
 • Manlig
 • Norrbottan
 • Sverige
Dela på Facebook MySpace
 • Bloggposter
 • Diskussioner
 • Events
 • Grupper (1)
 • Bilder
 • Fotoalbum

Sune Nilssons vänner

 • Goran Ivanišević
 • Johan Kärnfelt
 • Ulf Jonsson

Sune Nilssons grupper

Mottagna presenter

Present

Sune Nilsson har inte fått några presenter ännu

Ge bort en present

 

Sune Nilssons sida

Profilinformation

Språk/Language:
Svenska
Bostadsort/Home town:
Älvsbyn
Om Mig/About Me:
Skriver om Knut Lundmark ovh hans verksamhet nationellt
och internationellt. Medlem i Lundmarksällskapet

KNUT LUNDMARK

EN ASTRONOM, HUMANIST OCH MÄNNISKA
Ingress.
Beskrivning av en man som var före sin tid och som såg det oändliga på ett nytt sätt
och sökte finna avstånden i världsalltet.
Han föds i en tid av omvälvning inom naturvetenskapen och en ny syn på begreppen som kom att revolutionera tekniken och tillskapandet av en ny världsbild. Avstånden i rymnden fick en helt ny
dimension med Knut Lundmarks forskning
Hans slutledning fick tyvärr inte det bemötande som det var värt.
Att komma från en obetydlig ort i norr och slå sej fram i den akademiska världen var inte lätt
och motgångarna hopade sej inför utnämningen till Professor i Lund och som fördröjdes underen lång tid.
Studierna fram till doktorsgraden gick mycket bra och stipendier av olika slag gjorde det möjligt att studera i flera länder och med stor framgång.

Knut Emil Lundmark föddes dem 14 JUNI 1889 i Krokträsk Älvsby kommun
död den 24 APRIL 1958
Fader var August Lundmark och hans Hustru Anna Lovisa född Eriksdotter
August var hemmansägare.
Sex barn föddes i familjen men endast två nådde vuxen ålder
Ruben Oskar född 1877 05 04 död 1960 ?
Knut Emil 1889 06 14 död den 24 APRIL 1958
Tidigt döda flickorna
Edla Född 1874 04 09 DÖD 1885 12 03
Johanna ” 1880 07 21 ” 1885 11 24
Ester ” 1883 05 03 ” 1885 11 29
Hilda Amanda ” 1888 05 11 ” dödfödd.
Epidemiska sjukdomar var orsaken till barnens död.

Älvsbyn var då ett litet samhälle som tack vare järnvägens tillkomst ökade sin befolkning och hantverkare av
olika slag flyttade in. Lanthandeln ökade sin omsättning och en grossist
etablerade sej, Lövgrens vid foten av kyrkbacken.
Bagare Nilsson byggde bageri invid Kyrkan, kafferörelser, smedjor kopparslagerier etablerades
och fick sin näring i bygden. Skolor fans i de flesta småbyarna.
Kapellförsamlingen omvandlas till en egen församling efter att ha tillhört Piteå församling
Kyrkan byggdes 1842.
1880 Talet var jordbruksproblemens decennium nya kommunikationer gjorde Europa tillgängligt för
Jordbruksprodukter från Ryssland och de transatlantiska länderna.
Protektionisterna i Sverige genomdrev en omröstning om rågtullar i Riksdagen 1887
med tio rösters övervikt.
Konservatismen var starkt rotat bland bönderna samt prästerna i landet.
Kung var Okar den andre, cirka sex procent av befolkningen var röstberättigade.
Till denna värld föddes alltså Knut Lundmark. Epidemier som difteri var vanliga och någon bot fanns inte
tillgänglig, TB C. florerade i dessa trakter där också Knuts familj drabbades. .

Knut var förmodligen en lydig och snäll pojke som fostrades i den anda som den kristna traditionen påbjöd.
Knuts föräldrar var gammelläsare (bodelister) Några böcker utom bibeln den gamla, 1695 års
Psalmbok och Lutters lilla katekes fanns , Kristens resor samt några andra kristna böcker fanns också.
Nog var det tunnsått med böcker alltid.
Modern var inte anhängare av ” världsliga böcker. Rutströms sånger sjöngs ofta i hemmet.
Tidningar lästes någon gång då och då i regel kristna sådana
J O Walins psalmbok från 1819 användes också vid andakterna
Denna torftiga bokmiljö var den läshungrige Knuts barndomsvärld som så småningom skulle
bli mycket större med tiden.
Knut lär sej tidigt läsa och får läsa texterna vid husandakterna i hemmet.

I smyg får Knut läsa världsliga böcker, med hjälp av byns lärarinnor får han tillgång till en hel del böcker.
Moderns favoritläsning var ur ” C O Roseni Betraktelser för var dag på året” .

Fadern dör när Knut är sju år och familjen får problem att klara försörjningen under en tid.
Men brodern Ruben tar över jordbruket men behåller arbetet vid järnvägen som byggs förbi
Krokträsk till Boden och Luleå ( Norra stambanan) och vidare till Narvik.

Ekonomiskt blir det en svår tid för Modern och att läsa vidareför Knut var inte att tänka på.
Knut skall bli bodbiträde var Modens dröm.
Det blir i alla fall av att läsa, efter folkskoleåren får han gå på Elementarläroverket i Piteå
han går där tre av fem år.
Kyrkoherden Johannes Nygren ivrar, för att den begåvade pojken skall få möjlighet att läsa vidare
och övertalar Modern att ge sonen möjlighet till detta . Ett lån från Kyrkoherden
förverkligar läs drömmen för Knut. Gymnasiet i Luleå blir nästa studieplats.

En del berättelser ur Knuts barndom som ger en viss förklaring till hans beslut senare arr bli
Astronom bör inte förbigås .
En vinterdag går han med sin kusin med samma namn från hemmet till kusinens hem varvid de
diskuterar om månen som rund och gul tittar ner på dem. Kan det vara så att det finns en måne
för vart hus är funderingen ? Då de kommer till hemmet är båda överens om att det är samma
måne över alla husen i Krokträsk. Knut får följa med till Älvsbyn på ett hästlass som skall dit
han är då i 5 årsåldern, i Bokhandeln får han syn på Camille Flamarions bok ” Bebodda världar
som han köper. Under färden hem läser han och beslutar då ” När jag blir stor skall jag ta reda på
hur långt der är till himlen”. Det är kanske naturligt med tanke på den Lutterska fostran som han
får med sej från hemmet.
Arbetet på jordbruket är vanligt bland bondesönerna, det är en viktig del av lärdomen för
framtiden, alla skollov fylls av detta.
Under tiden fram till Gymnasiet får Knut lära sej en hel del nyttiga saker som gör att intresset
för botanik ökar, han samlar växter gör egna exkursioner i trakten. Intresset för botanik finns
kvar under hela levnaden.
Det praktiska arbetet på gården blir också en lärdom för livet det ger distans till studierna
vilket var nyttigt. Knut kommer till Gymnasiet i Luleå och blir inneboende. För att klara
ekonomin tar han arbete som Korrekturläsare på ”Norrskensflamman” för trettio kronor i månaden.
Arbetet sker nattetid, den radikala tidsandan som speglas i tidningen gör ett stort
intryck på ynglingen. Kontakten med Nykterhetsrörelsen blir också en del i hans liv.
Den radikala andan får Knut arr gå under den röda fanan på första maj 1908 vilket förskräckte
lärarna och familjen. Lärarna och Bönderna som till största delen är konservativa ojar sej
vad månde bliva ?
Under studietiden i Luleå får Knuts intresse att läsa slå ut i full kraft, han läser alla böckerna
i Biblioteket och grundlägger intresset för den humanistiska delen inte enbart för naturvetenskaperna.
Sommar jobb som banarbetare får han under en kort tid vid järnvägen med hjälp av brodern Ruben.
Detta ger en del pengar som så väl behövs.
Lärarna ser Knut som en framtidsman, med läslust och god vilja att lära sej och utförsgåvor av
stora mått, en debattlust som ger honom bekymmer. Under några av ungdomsåren utvecklar
Knut en ateistisk eller som han själv uttryckte ” agnostisk inställning ” förmodligen i samband
med arbetet på Flamman eller kanske på grund av barmdomens hårda Gudslära från hemmet.
I Luleå grundlägger Knut sitt intresse för Strindbergs böcker, detta leder senare till att han skriver
en bok om ” August Strindberg Humanisten Sökaren Människan”
En naturvetenskapare som skriver om Strindberg kanske inte säljer så många böcker ?
Början av 1900 talet är ju en period där mycket händer Riksdagsreformer, Arbetarrörelsens
framväxt, Järnvägens och Elektricitetens utveckling, Bilismen, Ångbåtsperioden Cykelns
utbredning i landet vägar som byggs flygets framväxt allt som är av stor betydelse för samfärdseln här i norr.
Unionsupplösningen går ju inte spårlöst förbi för de människor som verkade och bodde här uppe
det diskuterades säkert i stugorna.
Malmfälten får en expansiv utveckling, många arbetstillfällen tillskapas här uppe i norr
Sågverk, Järnverk, Gruvhantering drar till sej folk från andra trakter, Bodens fästning byggs på
rekordtid och Boden blir en militärstad. 1880 talets stora bekymmer övergår till en expansion utan
like för Norrbottingen som glöder av iver att arbeta och tjäna pengar.

Knuts radikalism blir mer påtaglig och Modern är ledsen över sin sons åsikter som är” ogudliga” så
relationerna blir något frostiga under en tid.
Vid varje tillfälle som Knut kommer hem från Luleå får han som tidigare läsa vid andakterna i hemmet.
Relationerna mellan Mor och Son förbättras och Modersfamnen sluter sej om Knut igen.
Efter skolåren i Krokträsk får Knut en god kontakt med den något äldre lärarinnan Birgitta Karlsson
men tappar under en tid kontakterna men efter åren i Piteå blir omständigheterna så att kontakterna
upptas Birgitta är då lärare i Krokträsk.
Knut och Birgitta gifter sej den 24 Juli 1915. Birgitta är dotter till Järnvägstjänstemannen
Jonas Karlsson Tand och hans hustru Christina.
Boendet i Luleå är inte alla gånger så roligt, bekymmer över den ständigt tomma plånboken sätter sina
spår men i stort så klarar Knut sej bra.
Läsningen och tentamina är inga bekymmer, Knut skriver själv om studietiden i Luleå som arbetsam
och rolig samtidigt han får ju läsa så mycket han vill.
Resorna till hemmet sker oftast per järnväg då ofta som gratispassagerare i godsfinka.
Det är just inte så vanligt att någon från så små omständigheter får möjlighet att ta studentexamen.
Knut får ofta gliringar från jämnåriga i Älvsbyn.
Modern får ofta frågan om vad Knut skall bli, svaren på frågorna blir ofta mångtydiga och diffusa.
” En Knut står för såola å kan väl blij präst” svarar modern vid något tillfälle.
Många anekdoter från denna tid finns men svåra att få bekräftade så de återges inte.
Släkten visar i alla fall en stolthet över att” en Knut har tåge studentn”
Sommaren efter studentexamen får han möjlighet att resa något vilket han uppskatt ar, han gör
undersökningar i botaniken, han gör kataloganteckningar över funna växter.
Knut drömde om att reformera hela världen och förklara naturen, detta fick han stryka från sitt
program ganska fort när han väl kommit till Uppsala. Tiden var inte mogen för sådant.
Släktkänslan var stor och många brev utväxlades mellan brodern Ruben, Knut och Modern
några kronor fanns väl med i några av dessa brev.
Kusinen med samma namn som jag lärt känna som en tystlåten farbror sade ofta att” en Knut kond mötje
å var råoli våra lavä” (Knut kund mycket och var rolig att vara tillsamman med).
Varje fredag under åren 1965-1967 åkte jag med matvaror till familjen och varje gång
blev det tal om gamla tider, min Mormor var från samma trakt som kusinen Knuts hustru umgicks
på den tiden min mormor bodde i Krokträsk. Mim Mormor dog 1925 i en ålder av 49 år hon var
också Bodelist det fanns många kopplingar till familjerna Lundmark.
Släktkänslan i familjerna gjorde det lättare för Knut att få korta lån utan annan säkerhet än sina
kunskaper, han skötte lånen mycket bra

Skolan i början av 1900 talet var en kunskapsskola med starka moraliska begrepp ”ordning och
reda ” läxor i det oändliga enligt dåtidens elever, ingen femdagarsskola utan lördagsundervisning
var legio. Läxor alla dagar, men Knut hade inga problem att klara dem.
Under gymnasietiden var tröttheten efter nattarbetet på Flamman påtaglig detta renderade Knut
en del problem, men vilken elev har inte ådragit sej straff för sådant. Några alvarliga problem
rörde de sej inte om.
En hel del pengar gick åt till bokinköp som var nödvändiga för studierna fria böcker fanns inte då.
Maten och bostaden kostade en hel del en del mat från hemmet kom väl med hjälp av Ruben
till Knuts bostad ganska regelbundet, dessa dagar var det kallas i lyan.
De flesta skolkamraterna på Gymnasiet kom från välbärgade hem och var försedda med pengar,
och annat för livets nödtorft ingen nöd rådde för dem.
Knut skriver inte mycket om skollivet men däremot en hel del om de lärdomar som han tillgodogör
sej och som han får god nytta av redan under skoltiden och i hemmet samt i Jordbruket.
Knut fick en bred kunskap från skolans värld och använde den med gott förstånd och blev med
tiden välkänd i den stora världen.
Knut börjar läsa vid Uppsala Universitet och inriktar sej på Matematik detta ger att intresset
för Astronomi ökar och han går över till studierna i astronomi med lust och stor energi.
Knuts tentamina går bra ett gott betyg som renderar i en Filosofie magisterexamen 1912.
Knut trivs i Uppsala och hans examen ger honom möjlighet söka stipendier och att få en
anställning som amanuens vid Observatoriet.
Knut fortsätter och klarar av en Licentiatexamen 1916, han får möjlighet att forska detta
leder till en Doktorsgrad 1920 med avhandlingen ” De klotformiga stjärnhoparna” avhandlingen
får ett gott bemötande. Knut får en tjänst vid LIC Observatoriet vid Califonia Universitet 1916 -22
samt vid Carnegie Institut Whashington 1922-23. Knut tjänstgör vid olika Universitet i Europa, han
deltar i en hel del expeditioner solförmörkelser med mera.
Hustrun Birgitta trivs inte i U S A hon anser att Knuts kollegor och deras hustrur är Högfärdiga
och delvis motarbetar Knut.
1929 Blir Knut utnämnd till Professor i Astronomi i Lund.
Utnämningen följs av överklagande från Kollegiet i Lund och ett verbalt akademiskt krig uppstår
det handlar inte om hans kunskaper utan mer om att han gått över Fakultetsgränserna.
Han har talat om det som inte faller inom Astronomiska fakultetens verksamhetsområde.
Astronomin i Bibeln som han talat över kan vara en del, motståndet mor Rasbiologerna ett annat
som kränkt vissa.

Flitigt debatterande och Radioföreläsningar som avlöser varandra ger folk en inblick i
Astronomin förmedlade av Knut, radion är ju ett bra sätt att sprida kunskap.
Sten Bergman och Knut Lundmark använder detta media på ett utmärkt sätt och sprider
Populärvetenskap från olika områden.
Initiativet till Tyckko Brahe sällskapet och Astronomiskt Historiska sällskapet tar Knut
på 1930-40 talet.
Bildandet av Astronomiskt Historiska sällskapet fick en rivstart när arkeologen Germaine Henri-Martin
hittar en grottmålning som föreställer Aldebaran i Oxens stjärnbild som visar en förskjutning
motsvarande 70000 år i Lascaux grottan.
En Persisk sägen om stjärnorna.
Sirius och Procyon två systrar som ger sej iväg efter sin odygdige broder Canopus som har
äktat Orion och som tagit sej över på andra sidan Vintergatan där han fastnat där och får följa
med strömmen av andra stjärnor.

De vetenskapliga verken som Knut skriver blir fler och innehållrikare det blir med tiden
mer än 600 verk och uppsatser av omfångsrika mått, en hel del utredningar tar också sin tid.
Bildandet av Brahe sällskapet blir en avspark för den Svenska astronomins utveckling ur
historisk synvinkel.
Knut blir hedersledamot i Rittenhouse astronomik Soc.
Ledamot i samfundet Astronomisk Historieforskning.

Mätning av avstånden i rymnden får större precision genom Knuts arbete, han avser bestämma
avståndet och himla placeringen på de närmaste 10000 stjärnorna. Detta enorma arbete hinner
Knut inte genomföra innan pensioneringen.
Professor E Huble anklagar knut för plagiat vilket Knut bemöter på ett bra sätt men får den
konsekvensen att Huble tillerkänns de forskningsresultat som Knut rimligen skulle ha fått.
Med Knuts mätningar kan man säga att han befriade Himlen samtidigt.
Knuts arbeten får en karaktär av precisa beräkningar och ger intryck av gediget kunnande
byggd på vetenskaplig grund. Den celesta mekaniken som Knut verkar ha ett gott förhållande
till men som medför mastodontuträkningar den tar tid men ger resultat.
Föreläsningarna blir fler och radion är ett nytt media för de flesta och når många lyssnare,
Debatter i Radion för verket vidare, Knut trivs med radiopratandet och känner mycket för
Skolradion som får sitt första riktiga genombrott vid den tiden.
Knut Lundmark, Sten Bergman och Gösta Knutsson är flitigt anlitade av Radiotjänst.
Resande blir det mycket av Knut får träffa en hel del akademiker från andra länder på
sina resor, en hel del av dessa blir hans vänner.
Kontakterna med Åbo Universitet blir omfattande och det arbete som läggs ner på
Kartläggningen av stjärnorna upptar större tiden samt undervisningen vid Universitetet-
Föreläsningar i andra länder blir fler och han är intressant på många håll så erbjudanden kommer ofta.

Under Lundatiden får Knut intresse för Parapsykologin då tillsamman med Martin Jonsson
som är Professor i Lund, de kommer bra överens och har många samtal on själavandting
och okulta ting.
I detta sammanhang blir det en hel del ifrågasättande om det är vetenskap eller annat och
Albert Einstein går i polemik mot knuts inlagor i förhållandet mellan Vetenskap och religionens
Gudsbegrepp där han envist håller på att dessa inte går att förena de skriver båda inlagor om
just gudsbegreppet.
Detta blev kanske en slags vändpunkt i hans tro.
Att Knut gav sej in på bibeln var kanske naturligt då det på 1920-30 talet söktes efter Betlehems
stjärnan och som man trodde sej finna i slutet av 30 talet.
Belägg för att den funna stjärnan kunde ha samband med Betlehems stjärnan fann man inte.
Men man kanske kan säga att Knut med sin forskning befriade himlen och fick trångsyntheten
att förändras.
Knut säger i samtal med Per Colinder ” Undervisningen här i Uppsala talar om en begränsad
värld och att bortom finns endast tomrum. Behöver vi då tänka tanken att detta är inte tillförlitligt
utan att där bortom det vi ser finns flera världar och att tomrummet är fyllt med stjärnor och
planeter, mycket mer som vi inte känner till nu.

När Sveriges religiösa reformförbund bildas 1929 ansluter sej Knut genast. Det var en sammanslutning
som tilltalade honom. Kyrkohistorikern Emanuel Linderholm blir dess förste ordförande.
I reformförbundets tidskrift ” Religion och Kultur ” blir Knut en flitig debattör.

Knut får ofta uppdrag att vara Censor vid Studentexamina vid många Gymnasier i Sverige,
många är de som minns Knuts vänliga uppsyn och tröstande ord till dem som inte klarade sej i examen.

Knuts lycka att födas i en tid av expansion i världen med många upptäckter som revolutionerar
undervisning samfärdsel genombrottet i eterns värld Radion med mera.
Upptäckterna av atomens delar leder till Atombomber som med sin förstörelsekraft överträffar allt annat.
Den medicinska utvecklingen gör enorma framsteg Penicelinet upptäckt får en god effekt på infektioner
och ökar överlevnaden i många sjukdomar orsakade av bakterier.
Ekonomierna i Världen utvecklas påtagligt under mellankrigstiden från 1918- 1936 då åter
åskmolnen samlas över Europa och Asien med ett stort Världskrig som följd.
Knut skriver annat än vetenskapliga verk August Strindberg som Knut intresserat sej för
blir beskriven i boken ”Humanisten Människan Sökaren” verket får inga lysande recensioner
en naturvetare som skriver om en Humanist kanske inte skriver bestsellers.
Hersells kors som egentligen är en synvilla och som Strindberg ser beviset på en Gudsexistens
kanske gav Knut inspirationen till boken, Herssell antog att stjärnsystemet var starkt avplattat
därav de antaganden som gjorde att synvillan förstärktes,

Botanik var den disciplin som Knut ”fuskade i” och blev mycket kunnig i, detta medförde att
uppmärksamheten för ämnet ökade, vid en intervju i Norrbottens Allehanda den 12 september
1942 berättar Knut om de korta sommarferierna ” då fuskar jag i botaniken och då särskilt i
Älvsbytrakten. Jag går det för mitt eget höga nöje, men jag tror säkert att det skall få betydelse
rent vetenskapligt. Norrbottens floran är otillfreds ställande kartlagd och bör få undersökas
vetenskapligt, Backmans och Holms flora har sina förtjänster men den skrevs år 1878 så nog
behövs forskning i området.
Solförmörkelsen 1914 den 21 Augusti då Knut var assistent till Östen Bergstrand blev inledningen
till beslutet att försöka kartlägga de närmaste stjärnorna och få tillstånd stjärnkartor.
Undersökningarna skulle ske på Fotografiska plåtar som togs på stjärnmolnet i Cygnus.
Undersökningarna på de fotografiska plåtarna gick utmärkt och det räknades cirka en halv
miljon stjärnor.
Tiden räckte inte till för att helt utföra beräkningarna och det fick bli Lunds observatoriums
Katalog som aldrig slutfördes.

När Knut intervjuas inför pensioneringen och får frågan om några av höjdpunkterna i hans
verksamhet och de roligaste minnena.
Knut berättar om de diskusitioner om Mars och frågan om det finns växtlighet där, vilket
Knut inte tror.
I Lundatidningarna får Knut frågan om hans dröm för framtiden han säger då
”Jag önskar att vår livslängd borde vara bortåt trehundra år och att pensioneringen kommer
vid etthundrafemtio år, om så vore skulle jag som emeritus ägna mej åt astronomin resterande
delen av mitt liv Det har varit en omvälvande tid som jag fått vara med om med många bra
händelser, en hel del dåliga Krig och Farsoter av mångahanda slag som satt spår hos många
12/3/2007Att det finns en mening och en skapelsehand över universum kommer vi inte ifrån hur vi än
hanterar tankeförmågan. I stället för att låta motsättningarna mellan Vetenskap och Tro växa
till sejbör man söka det som förenar och inte som det vakuum som men under de senaste 1200 åren gjort.
När det gäller hur världsbilden såg ut med Jorden som medelpunkt och att de som förfäktade
annan åsikt fick hårda straff Gallileo till exempel hamnar i Inkvisitionens domstol som dömmer honom.
Tänka fritt är stort men tänka rätt är större.
Astronomidocenten Anita Sundman skriver en bok om Knut Lundmark ”Den befriade himlen ”
1988 den speglar ett visst mått av vemod.
På grund av olika orsaker som Knut hade i samvaron med sina akademiska kamrater,
kom Knut att testamentera sin vetenskapliga samling till Åbo Universitets Astronomiska Fakultet.
Förmodligen var det den framtoning som Knut hade under den sista tiden av sin levnad.
Knut Lundmark dör den 24 april 1958 och Birgitta dör 1974 de begravs i Älvsby Kyrka.
1976 invigs monumentet Galaxen vid församlingshemmet i Älvsbyn till minne av Knut Lundmark.
Den 25-27 Juni 1989 hålls 100 årsjubileum över Knut Lundmark på Pitedalens Folkhögskola.

Vad som senare hänt är att Bibliotekarien vid Åbo observatorium Mats- Olof Snåre
ställde frågan till mej om jag kunde fråga om Älvsby Kommun kunde ta hand om
23 hyllmeter, hela Lundmarksamlingen. Efter förfrågan till Bygdeföreningen, Folkhögskolan
samt Fritid och Kultur och Kommunalrådet så Rektor vid Älvsby Gymnasiun beskedet att
anta erbjudandet.
Gymnasiets rektor Erik Nilsson gav klartecken så att vi kunde börja planeringen av
överförandet från Åbo till Älvsbyn.
Goda tips från Norrbottens Museum om paketering för transporten för att inte skada böckerna.
Kartonger från Polarbröd visade sej perfekta för ändamålet de var obrukade och hade rätt storlek.
Jag och min Hustru Kerstin packade vår lilla bil full med kartonger och gav oss iväg den 7 Maj år 2000.
För att få ekonomin att gå ihop så bokade vi nattläger i Birgitiner klostrets gästhem på Ursingatan i
Åbo ett utmärkt boende lugnt och fridfullt.
Vi fick när vi kom ut till Observatoriet besked att det inte fanns plats i en säker lokal där borta utan
att det skulle ha bränts om inte vi lyckats rädda det.
Nu hoppas vi att samlingen skall vara där den hör hemma i födelsekommunen där den får
Husrum i Gymnasiet i en säker lokal och att den efter registrering skall vara öppen för forskning
på lämpligt sätt och för alla när den väl är införd i registret.
I Älvsbyn finns fortfarande två verksamma av de som var med och bildade Lundmarksällskapet
Karl Olov Karlsson och Sune Nilsson det finns några till men de är ej verksamma längre.
Vi har instiftat ett stipendium till den elev vid Älvsby Gymnasium som bäst företräder de
Naturvetenskapliga ämnena. Det första utdelades 1999 det andra 2004.
Rektor för Gymnasiet skall vara utdelare och Lärarna sköter urvalet av Stipendiaterna.
Tyvärr så är nu samlingen i Luleå på musèet där, Folklivsarkivet.
• Litet sammandrag om Knut Lundmark och den samling som inte är här i Älvsbyn
Sune Nilsson

Kommentarplank (4 kommentarer)

Du måste vara medlem i NSAA - Norra Sveriges AmatörAstronomer för att lägga till kommentarer!

Gå med i NSAA - Norra Sveriges AmatörAstronomer

Klockan 9.37 den 23 September 2009, Johan Kärnfelt sade ...
Sune! Jag skulle gärna vilja ha kontakt med dig angående Lundmarks arkiv. Jag har ägnat många års forskarmödor åt Lundmark, men först nyligen (genom din framställning här) upptäckt att det finns mer arkivmaterial än det som förvaras i Lund. Minst sagt spännande. Du kan nå mig lättast på johan.karnfelt@lir.gu.se

Hälsningar

/Johan
Klockan 14.46 den 25 Augusti 2008, Göran Fredriksson sade ...
Jag har också läst ditt alster och jag tyckte det var mycket intressant. Jag har hört talas om Knut Lundmark tidigare men kände inte till några detaljer. Som sagt mycket intressant!
//Göran
Klockan 13.52 den 25 Augusti 2008, Ulf Jonsson sade ...
Hej Sune. Jag läste ditt alster på tåget från Stockholm till Linköping idag. Mycket intressant!
Kul att det fungerade med att lägga in det här också.
/Ulf
Klockan 20.28 den 22 Augusti 2008, Ulf Jonsson sade ...
Hej Sune!
Kul att du anslöt dig till NSAA.
/Ulf
 
 
 

Om

Ulf Jonsson skapade det här Ning-nätverket.

Samarbetspartner

Här kommer du direkt till vår samarbetspartner

AstroSweden

Norrskensfoto i Abisko

Här nedan finns en länk till äventyr och kurser i norrskens- och astrofoto.

Lapplandmedia - Peter Rosén

© 2023   Created by Ulf Jonsson.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor